Ideały kobiecego piękna i figury na przestrzeni dziejów

Ideał piękna kobiety towarzyszy ludzkości od najdawniejszych lat. Już 15 wieków przed Chrystusem wizerunek kobiety – władczyni był idealny, uosabiał wdzięk i boskie piękno – czynił Nefretiti doskonale urodziwą. Renesansowe umiłowanie człowieka dotykało także piękna kobiecego – dwa przykłady – Wenus, która wynurzając się z morskiej piany, oczarowywała wszelkie stworzenia swoim idealnym ciałem i Dorota – kobieta umiłowana przez poetę, o wspaniałej urodzie, o idealnym ciele, ta, którą charakteryzowały same słowa zachwytu. Barokowy – rubensowski ideał piękna, różnił się od tych dotychczas znanych – piękno kobiety w tym przypadku oznaczało pełne kształty, był to przejaw prawdziwej kobiecości. Wreszcie, przykład z romantyzmu pokazuje, że idealna kobieta, pełna urodziwości, to przede wszystkim kobieta pełna piękna wewnętrznego.

Każda epoka, zarówno w sztuce, jak i literaturze ma swoje własne ideały postaw i hołubionych postępowań, czy zasad postrzegania czegoś lub kogoś. Ten temat także to potwierdza – różnice pomiędzy ideałami kobiecej urody mogą tak samo uwidaczniać różnice pomiędzy epokami, jak inne, bardziej charakterystyczne elementy. Ideał się zmieniał, tak jak zmieniało się nie tylko postrzeganie piękna kobiecego, ale także uosobienie kobiety idealnej. Przecież pokazywano ich wizerunki na przykładach żony faraona, bogini greckiej, rzymskich bogiń, ale także na przykładzie kobiet „ziemskich” – żony humanisty, czy wrażliwej szlachcianki, żyjącej w XIX wieku. Każdy z przykładów, o jakich mówiłem, pokazuje wspomniane na początku kilka wspólnych cech, które tworzą idealny fizyczny wizerunek kobiety. Różnica tkwi w specyfice czasów, wszak zawsze kobieta atrakcyjna przyciągała wzrok męskich adoratorów.

Co oczywiste, ideały kobiecości zmieniały się w późniejszych epokach. Koniec XIX wieku to czas istnienie wizerunku femme fatalne,  czyli kobiet fatalnych, przynoszących zgubę, łamiących serce, karierę mężczyzn. Początek XX wieku to czas emancypacji, a więc zwiększenie udziału kobiet w życiu, nie tylko publicznym , wzrost ich znaczenia. Czasy nam współczesne to czas, w którym silne osobowości kobiet są cenione, ich wizerunki uwidaczniane w różnych dziedzinach sztuki.